Политика за защита на личните данни


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Гаранция за неприкосновеност на информацията, съдържаща лични данни
сайта Hitnokti.com
 се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени формуляри или електронна кореспонденция.

Hitnokti.com ви напомня да бъдете внимателни при използването на вашите лични данни в интернет. Не предоставяйте персонална информация в сайтове, в чиято автентичност не сте уверени.

Вашата сигурност е от първостепенна важност за нас.

Информация по чл. 19 от ЗЗЛД

Лични данни по смисъла на ЗЗЛД са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.
Hitnokti.com счита защитата на личните данни на лицата, чиито данни се обработват, за основен приоритет.

Hitnokti.com обработва лични данни за цел предоставяне от нея на услуги на лицата, чиито данни се обработват. Предоставянето на личните данни е доброволно и служи за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги, както и с цел осигуряване на възможно най-добра защита срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване, използва необходимите технологични и организационни мерки, отговарящи на изискванията на законодателството в Република България. Данните, които Вие предоставяте, са: име, презиме, адрес , е-mail адрес и телефонен номер, име на получателя на поръчката (адреси и телефонни номера), и финансови данни. Също така, сайтът ни може да използва данни за браузера, като cookie, cookie Flash или други подобни данни, събрани чрез определени части на САЙТА за предотвратяване на измами и други цели.

Чрез представяне на информация или материали чрез този сайт ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ се съгласява да предостави на сайта Hitnokti.com правото да използва, възпроизвежда, показва, предава и разпространява тези материали или информация. Също така, ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ се съгласява, че дружеството Hitnokti.com може да използва свободно в негов интерес тези идеи, концепции, изпратени чрез сайта си. Сайта Hitnokti.com няма да бъде обвързан със задължения, свързани с поверителността на изпратената информация, ако действащото законодателство не предвижда други спецификации в това отношение.


GSM: +359 887 055 032
E-mail: hitnokti@abv.bg


СОЦИАЛНИ МРЕЖИ
МЕНЮ
Начало
За нас
Контакти

ПОЛЕЗНО
Промоции
Новини
Условия
Доставка

ПРОДУКТИ
Ноктопластика
Гел лакове
Инструменти
Аксесоари
Декорации
Намаления
Дезинфекция
Грим
Кола маска
Фризьорство

2024 Всички права запазени. Политика за защита на личните данни